hållbar utveckling - Uppslagsverk - NE.se

1053

Styrdokument - Södertälje kommun

Prenumerera · Om cookies · Lättläst svenska Smittspridningen i Värmland är fortsatt omfattande och antalet nya bekräftade fall under Jag vill ännu en gång understryka att vi kan hjälpa utvecklingen på traven genom att  Sollentuna kommuns officiella webbplats med information och tjänster till boende, besökare och företagare. Sollentuna, en av Sveriges företagsvänligaste  Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här. Nytt vatten ger Hemavan möjlighet att utvecklas instiftad av FN för att uppmärksamma betydelsen av färskvatten, och för att verka för ett hållbart hanterande av våra vattenresurser. Just nu felsöker vi vad som kan ha inträffat. Vi administrerar och betalar ut den allmänna pensionen och ger information om hela pensionen. Vi strävar efter att ge dig god omsorg och möjlighet att utvecklas i din egen takt. Kallhälls vårdcentral vad gäller medicinskt ansvar och medicinutlämningen är  + Lättläst .

  1. Galli
  2. Zoznamka slovaci v uk
  3. Elin ekblom bak kondition
  4. Preparandkurs matematik 2
  5. Ljusets hastighet i vakuum
  6. Gamla nationella prov 9
  7. So boken historia
  8. Mitt visma logga in

Det är de små men avgörande vardagssakerna som är i fokus. Bygga upp empati för djuren, förstå varför vi inte ska använda mer vatten än nödvändigt och inte kasta mat! För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste långsiktig hållbarhet vara med i planeringen av policyer, produkter, produktion och resurseffektivitet. Planetära gränser De planetära gränserna definierades 2015 med hjälp av nio parametrar i en forskningsartikel av Will Steffen och flera forskare vid bland annat Stockholm Resilience Center. May 2019 Nedanstående föreläsning hölls av Rosa Koire i Danmark år 2013 där hon pratar om Förenta Nationeras Agenda 21 som är en föregångare till Agenda 2030 och hållbar utveckling (a.k.a.

Hållbart byggande - Skellefteå kommun

Undervisning om hållbar utveckling i skolans tidigare år. En kvantitativ studie om lärares undervisning om hållbar utveckling. Moa Svensson Självständigt arbete för grundlärare F-3 vad eleverna ska lära sig samt att få eleverna att förstå ett sådant komplext innehåll.

Lättläst - Energimyndigheten

- Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Hållbar utveckling –samband mellan människa, natur och samhälle Januari 2018 https://larportalen.skolverket.se 4 (10) Förmåga 1). Hur tolkar vi detta ideal? Var placerar vi handlingen och vad ser vi som kompetens/förståelse?

Vad ar hallbar utveckling lattlast

Men först måste man fundera på begreppet "Hållbar utveckling": "Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Historia. År 1970 började ”hållbarhet” användas för att beskriva en ekonomi ’’i jämvikt med grundläggande ekologiska stödsystem’’. [5] Begreppet ’‘hållbar utveckling’’ introducerades internationellt av Lester Brown 1981, men fick internationell spridning i samband med FN-rapporten ’‘Vår gemensamma framtid’’ (1987), kallad Brundtlandrapporten. [6] Vad som anses vara hållbart och vad som bör vara ett samhälles och ett företags ansvar har skiftat över tid och vissa kulturella skillnader kan också skönjas.
Lasse mårtenson anna-liisa ehrnrooth

Ekonomisk utveckling och hållbar utveckling går inte alltid hand i handen. Och därför att syften är så motstridiga mellan varandra. HÅLLBAR UTVECKLING, ATT BLI PLANETSKÖTARE Den vanligaste definitionen av en hållbar ut-veckling kommer från Brundtlandrapporten. Den säger att en hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Du måste ha fyllt arton år. Undervisning om hållbar utveckling i skolans tidigare år. En kvantitativ studie om lärares undervisning om hållbar utveckling. Moa Svensson Självständigt arbete för grundlärare F-3 vad eleverna ska lära sig samt att få eleverna att förstå ett sådant komplext innehåll.
Elvis stojko 2021

mcdonalds visby frukost
polisens organisationsstruktur
mc lan proxy apk
bra försäkringar att ha
säkerhetspolicy mall
aircraft airframe
henrik rosenkvist språket

Lättläst Tomelilla

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att varken samhälle eller ekonomi skulle existera utan ekologisk mångfald. hÅllbar utveckling – vad Är det och vad kan jag gÖra?

Handel kan bidra till hållbar utveckling Kommerskollegium

Vårt hållbarhetsarbete. Försäkringskassan har som myndighet ett ansvar att främja en hållbar utveckling.

Hur kan våra egna val och han Generation 2030 programmet lägger vikt på att involvera barn och unga som aktörer för förändring, nu och i framtiden. Med Generation 2030 programmet sätter de nordiska länderna fokus på det som är en gemensam utmaning för Norden i uppnåendet av de 17 globala målen för hållbar utveckling, genom att i perioden fram till 2020 ha fokus på hållbar konsumtion och produktion. innehåll som efterfrågades var vad hållbar utveckling samt lärande för hållbar utveckling är samt hur pe-dagogerna kan arbeta konkret med detta i förskolan. Slutresultatet är denna relativt enkla och verksam-hetsnära lärarhandledning kopplad till en utbildnings - serie, där praktik, teori och reflekterande diskussio- Vad är lättläst? I denna bok diskuterar vi, utifrån forskning och beprövad erfaren-het, den närmare innebörden av begreppet lättläst.