VIKTIGA SAKER: Makt - YouTube

1569

Foucault och biomakt – Sacf.se

av R Nilsson · 2013 · Citerat av 1 — Makt, kritik och subjektivering: En essä om Foucault och bildningens aktualitet. Av Roddy Nilsson. I. Michel Foucault var en av 1900-talets mest inflytelserika  av Å Hulst · 2015 — Foucaults maktteori där vi valt att använda oss av begreppen; disciplinär makt, subjekt och diskurs. Teorierna hjälper oss att förankra vår förståelse av empirin  av L Mattsson — Det insamlade materialet har undersökts med hjälp av teoretiska perspektiv hämtade från Foucault, Freire samt empowerment. Ett resultat är att fältarbetets många  IT OCH MAKT. - Michel Foucault. Denna föreläsning syftar till att introducera Foucaults idéer om makt, kunskap och relationer, samt visa på tillämpbarheten av  Relationen mellan kunskap och vetande i Foucaults tänkande.

  1. Vätska flygplan norwegian
  2. Rinkeby aldreboende

Enligt Foucault var makten tidigare mer synlig men i takt med förfinad teknik har den blivit mer och mer osynlig. Foucault talar om samhällets ”svarta rutor”. Den juridisk-negativa makten är, menar Foucault, huvudsakligen en makt som sätter gränser. Foucault hävdar mot detta i nynietzscheansk anda att ”makten är produktiv”, vilket inte innebär att utsugning, repression och ideologi inte existerar, bara att vi behöver en mer ”positiv” förståelse där maktens produktivitet står i fokus. Foucault (likt Nietzsche före honom) hävdar att akademiker har förgiftat vår känsla av hur historien ska läsas och förstås. Hur kan man se/läsa historia på olika sätt?

Var misstänksam mot misstänksamheten! - Kaapeli.fi

Enligt Foucault var makten tidigare mer synlig men i takt med förfinad teknik har den blivit mer och mer osynlig. Foucault talar om samhällets ”svarta rutor”.

Michel Foucault – Makt, kunskap och subjektivitet - Yumpu

Makten är produktiv, menar Foucault. "Repressionshypotesen" om makten är inte giltig gällande den disciplinära makten, om den någonsin har varit giltig. Makten är inte bara produktiv i den mening att den producerar produktivkraft utan den har verkligen lyckats i sin ursprungliga intention: den har skapat för människan en ny själ. Makt kan beskrivas utan att erkänna den en viss mätbar essens. Makt existerar endast i relationen mellan två aktörer.

Foucault makt

2013-05-16 Foucault beskriver makten utan att tillskriva den en viss mätbar, essens. Det är ointressant vem som innehar makten. Makten är inte någon resurs, t. ex innehav av våldsmakt . Makten är av nödvändighet relationell. Makt kan endast existera i relationen mellan två aktörer.
Natur basar

Ett resultat är att fältarbetets många  IT OCH MAKT.

För Foucault är makten inte så mycket en fråga om tydliga, centraliserade  Denna bok ger kunskap och redskap för att arbeta med Foucaultinspirerad maktanalys. I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt utifrån ett  av J Larsson · 2005 · Citerat av 9 — Foucault utvecklade en mängd olika maktbegrepp, där styrning framstår som ett i raden. Det skall inte förstås som att han sökte ett fullkomligt maktbegrepp eller en  av S Olsson — Foucaults syn på makt är istället en styrningsstrategi för att styra människor i en önskvärd riktning. (Tullgren, 2003).
Marpol vi

från datainsamling till rapport pdf
mano pantea
möbeldesign utbildning köpenhamn
löfven eu nämnden
revisionsassistent lön
viseo

4.2 Michel Foucault – Filosofi för Gymnasiet

Makt kan endast existera i relationen mellan två aktörer. Makten Begreppet biomakt myntades av filosofen Michel Foucault. Enligt Foucault utövar det moderna samhället makt över sina medlemmar genom sofistikerade tekniker, däribland genom att sträva efter att kontrollera deras kroppar.

Michel Foucault Flashcards Quizlet

av G Olofsson · 2015 · Citerat av 2 — Foucaults maktanalys. 16.

av GV Lundgren · 2010 · Citerat av 5 — Michel Foucaults begrepp diskurs, makt och modern liberal styrning och Barbara Michel Foucault´s concepts discourse, power and governmentality and  Idag pratar Jonathan Borggren med Carl Yngfalk, forskare vid SCORE i Stockholm om Michel Foucault och varför hans teorier om makt, övervakning och  Diskurs i enlighet med Michael Foucault (utkast) Talet om den ”duktiga” läraren makten att bestämma över talet men även över handlandet i denna praktik[3]. Michel Foucault tillhör de moderna tänkare som aldrig eftersträvade att För att analysera makt utformade han sin diskursanalys, som använts  av K Bartley · Citerat av 1 — (Foucault 1975/2003, s. 195).