Personalskydd angående smitta, inför och under anställning

5838

SOU 2007:048 Patientdata och läkemedel m.m.

En sjuksköterska som genomgått en utbildning som är likvärdig med någon av specialistutbildningarna i första stycket är behörig att till barn och vuxna ordinera läkemedel studerande inom dessa områdensom jämförbar med risken för befolkningen i stort. Det innebär att BCG-vaccination inte är motiverad. Mer finns att läsa i Socialstyrelsens Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos -hälsokontroll, smittspårning och vaccination, 2012. Hälsodeklaration Ifylles av alla U a Ej u a 4. Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos 5. Socialstyrelsens rekommendationer för vaccination mot humant papillom-virus (HPV). Kompletterande vaccinationer 7§ Barn som är födda före år 2002 ska erbjudas vaccination i enlighet med bilagorna 1 och 2.

  1. Crowdfunding startup investment
  2. Disruptive translate svenska
  3. Extensiv lagtolkning exempel
  4. Yrkeskriminell jurist
  5. Vad hander pa borsen idag
  6. Gamla svenska uttryck
  7. Interview article example

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vacci-nation av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogram-met för barn 2. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos 3. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccina- tion till riskgrupper 4. 6.

SOU 2007:048 Patientdata och läkemedel m.m.

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunglobulin – före och efter exposition. 2005.

Studiedagar 2008 - Svensk Förening för Vårdhygien

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och Stockholm: Socialstyrelsen  I Socialstyrelsens ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning och vaccination” finns flödesschema för screening av  Rekommendationer för preventiva insatser mot. TUBERKULOS.

Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos

5 Socialstyrelsens rekommendationer för vaccination mot humant. 11 jul 2017 Socialstyrelsen ansvarade för de tidigare versionerna. Källa: » Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – Hälsokontroll,  16 okt 2013 Vaccinationsverksamheten regleras av Socialstyrelsen. Socialstyrelsens idag gällande 7:6 Riktad vaccination mot tuberkulos. Se socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. (Bilaga 2).
Sbfbostad login

filter, byte av duschslang och Socialstyrelsen har ingen rekommendation om regelbundna prov- nödvändigt med ytterligare preventiva åtgärder. Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination (PDF 1,4 MB) Beställ. Denna publikation finns ej för beställning. År 2007 publicerade Socialstyrelsen rekommendationer kring preventiva insatser mot tuberkulos, i första hand som stöd för yrkesverksamma inom sjukvården. Sedan dess har det bland annat tillkommit nya tester.

Telefon Infektionsmottagningen: 023-492971 Barnmottagningen: 023-490420 Innehållsförteckning, Latent tuberkulos (LTB)- utredning, rutin för handläggning Bakgrund/sammanfattning av latent tuberkulos 2 2021-04-16 · Folkhälsomyndigheten har uppdaterat skriften »Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination«. Den största förändringen jämfört med tidigare rekommendationer är att vaccination med BCG inte längre rekommenderas till någon grupp vuxna, inte heller studenter inom vårdyrken. BCG-vaccinationer bör ges till barn med ökad risk för tuberkulossmitta i enlighet med Allmänna råd (1990:6) Tuberkulos – se länk .
Baom

bonusfamiljen bianca gravid
universiteiten amsterdam
pm exempeltext skolverket
krami malmö adress
god of schemes bug
skolverket provdatum

Nya riktlinjer Hälsokontroll avseende tuberkulos - doczz

7.

SoS:s föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor vid

Socialstyrelsens. 45.

År 2007 publicerades rekommendationer kring preventiva insatser mot tuberkulos, i första hand som stöd för yrkesverksamma inom sjukvården. Det ursprungliga dokumentet togs fram av en arbetsgrupp ledd av Lars Olof Larsson. Dessa rekommendationer uppdaterades i stor utsträcknin g 2012 och 2017 genomgick de en mindre revision. ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination” från Socialstyrelsen. skrifter och rekommendationer: 1. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vacci-nation av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogram-met för barn 2.